POCTA JAROSLAVU SVĚCENÉMU

2021, 130 x 80 (acrylic, marker, glue, fixed objects on canvas) soukromá sbírka